Vodohospodářské stavby a.s., divize Praha, 186 00 Praha 8 - Rohanský ostrov
 Tel.: 220 960 156, Tel.:/Fax: 220 960 303, E-mail: vodomont_praha@vodomont.cz
 

PrefaStředisko Prefa Vám nabízí:

 • výrobu betonových směsí
 • výrobu betonových prefabrikovaných prvků
 • výrobu výztuže
 • předpínání a ovíjení konstrukcí

Druhy betonových směsí:

 • B 7,5 ( B 105 )
 • B 10 ( B 135 )
 • B 20 ( B 250 )
 • B 35 ( B 400 )
 • vodostavební betony

Druhy betonových prefabrikovaných prvků:

 • prefabrikáty pro vodojemy s objemem 100, 150, 250, 400, 650, 1000, 1500, 2500, 3000, 3500, 5000, 6000 m³
 • hnojové nádrže
 • silniční panely
 • bariérové desky a sloupy
 • zákrytové desky
 • skruže
 • vyrovnávací prstence
 • pražce
 • meliorační dlaždice a jiné
 • kusová výroba prefabrikátů Filigrán

Podle projektové dokumentace a po dohodě s objednavatelem vyrobíme betonové prefabrikované prvky a betonářskou výztuž různého druhu a tvaru rychle a kvalitně.

 
Valid HTML 4.01!